Hvorfor bør barn begynne på dans?

desember 10, 2016 Dansing

  De fleste barn liker å være aktive og i bevegelse i hverdagen. Både på skolen og hjemme liker mange å være ute og leke med venner og spille ballspill eller klatre i klatrestativene. Det er også viktig for barn å være fysisk aktive fordi det er sunt, men også slik at de tar med seg disse verdiene resten av livet. Ikke bare er det sunt for barn å være fysisk aktive, men det er også veldig bra for demRead More

Hva er folkedans?

oktober 28, 2016 Dansing

  Folkedans er en type tradisjonell dans med en nasjonal tilhørighet. Det er en type dans som er typisk for et spesifikt land. Begrepet folkedans brukes særlig om ulike europeiske nasjoners tradisjonelle danser, mens det i resten av verden kalles tradisjonell dans eller etnisk dans. Denne typen dans har blitt brukt til ulike tradisjonelle og sosiale formål som for eksempel bryllup eller andre festligheter. Folkedans blir danset til tradisjonell folkemusikk. I dag brukes denne typen dans og musikk mest forRead More

Hvorfor bør man lære seg salsa?

august 28, 2016 Dansing

  Salsa er en form for latinamerikansk dans som også er en musikkstil. I dag danses det salsa i alle deler av verden, og man finner dansestudioer hvor man kan lære seg salsa nesten overalt. Det er en veldig populær form for dans, fordi det er både gøy og krevende. Man må hele tiden passe på trinnene og som med alle annen pardans er det den mannlige danseren som leder an. Det er mange steg man må lære seg forRead More

Hiphop for de unge

juli 11, 2016 Dansing

  Hiphop er en dansestil som er veldig populær blant unge mennesker og barn. Denne typen dans inneholder mange underkategorier for dans og omfatter derfor et bredt spekter av dansestiler. Hiphop som dans er inspirert av hiphopmusikken som de fleste unge mennesker hører på. Denne typen dans er karakterisert av mye improvisasjon og som regel finnes det ingen klare grenser, men man danser freestyle i stedet. Dette er spesielt vanlig om man deltar i uformelle konkurranser som finner sted nestenRead More

Dansing