Hva er folkedans?

oktober 28, 2016 Dansing

 

Folkedans er en type tradisjonell dans med en nasjonal tilhørighet. Det er en type dans som er typisk for et spesifikt land. Begrepet folkedans brukes særlig om ulike europeiske nasjoners tradisjonelle danser, mens det i resten av verden kalles tradisjonell dans eller etnisk dans.

Denne typen dans har blitt brukt til ulike tradisjonelle og sosiale formål som for eksempel bryllup eller andre festligheter. Folkedans blir danset til tradisjonell folkemusikk. I dag brukes denne typen dans og musikk mest for underholdning og blir som oftest fremført på en scene.

Tidligere var det ingen spesifikke regler for hvordan det skulle utføres, folk observerte som regel andre som utførte disse dansene, deretter forsøkte de selv å gjøre det samme. I dag forsøker man å utføre disse dansene så nært til slik de gjorde før i tiden som mulig.

Folkedans er altså en del et lands kulturarv, og det er viktig å ta vare på slike tradisjoner fordi de er unike for et spesifikt land og dets tidligere tradisjoner. Det er tradisjoner som dominerer folkedans og ikke oppfinnelse, slik det er med mange nye og moderne former for dans. Folkedans er både unikt og veldig morsomt å se på.

Dansing

blanche-lite